Ważnym obszarem naszej działalności jest kompleksowa obsługa w zakresie rozwiązań zapewniających wewnętrzną, firmową komunikację głosową.

Pragniemy zaoferować usługę projektowania, dostawy i montażu systemów telekomunikacyjnych opartych na rozwiązaniach tradycyjnych, telefonii konwergentnej jak i wykorzystującej rozwiązania IP.

W portfelu usług mamy również niestandardowe sposoby współpracy z Klientem w sferze finansowania realizacji w/w inwestycji.

Polegają one na wdrożeniu oferowanych rozwiązań na nasz koszt i udostępnienie korzystania z nowej infrastruktury teletechnicznej, w formie długoletniej dzierżawy.

Zainteresowanych naszą ofertą prosimy o kontakt.